Tilldelning av Bengt Frykmos minnesfond

Under distriktsstämman i Boden tilldelades Tage Nilsson från Björkstalaget Umeå året stipendium från Bengt Frykmos minnesfond. Tage gratulerades med blommor och diplom och så här löd nomineringen:

Nominering av kandidat till Bengt Frykmos minnesfond. Hen trivs i föreningsliv, där man kan initiera roliga arrangemang med teaterspel, folkmusik och dans. Hen lyckas sätta fart på sin omgivning, och engagera kamraterna att uträtta stordåd, hur strapatsrika äventyr det än blir. Hen älskade att uppträda med scendansgrupp Elixir, som bildades av de mest dansanta Björkstalagare, som ville utvecklas till nya höjder utanför traditionella dansturer och folkdräkter. Balkandansgruppen, som förenades med Björkstalaget, gav ny dansvärld och ny sorts musik, vilket lockade vår person att delta i danserna. Hen har varit en driftig organisatör för resor med dansare och både små och stora spelmän till USA, Österrike, Vaasa, Delsbo och Kungsträdgården. Hen har deltagit i organiserandet av Björkstalagets agerande vid Zornmärkesuppspelning, Riksstämma under Umeås Kulturhuvudstadsår, likaväl resan till Stockholm för Spelmansstämma i Kungsträdgården ena året och att fira Folkdansringens 100 år ett annat år. Under flera år deltog Björkstalaget med uppvisningar på Noliamässan både i Piteå och Umeå. I Piteå var vår person värd för lagets övernattning på sin lilla sommarstuga, som hen egenhändigt rustat upp för oräknade gäster. Hågkommelse från svettiga uppträdanden på asfalt förgylldes av minnen från de ljusa sommarnätterna, då danskamraterna satt runt grillelden vid stugan, sjöng och spelade tills solen gick upp. En programpunkt i Umeås 400-årsfirande var att organisera Dansskola och Bal anno 1800 vid gamla Regementsgården från samma årtal. Då agerade vår person i rollen av en historisk landshövding.

Björkstalaget föreslår därför Tage Nilsson som 2024 års kandidat.


Stort grattis igen Tage och tack för allt du gjort och gör får vårt distrikt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar