Distriktet

Folkdansringen Övre Norrland omfattar 12 föreningar i Norr- och Västerbotten. I distriktet är vi närmare 600 medlemmar. Distriktet bildades 1968, och firade 2018 sitt 50-års jubileum. En av distriktets populäraste kurser är Trettonhelgskurserna som under en lång tid genomfördes på Framnäs folkhögskola. När skolan byggdes om på 1990-talet flyttades kursen till Sunderby Folkhögskola, utanför Luleå. Sedan dess har kursen alternerat mellan dessa platser, beroende på behov, och hur kostnadsbilden sett ut. Folkdansringen har en livlig verksamhet för alla åldrar. Förutsättningen för att målet med vårt arbete ska kunna förverkligas är att de äldre generationerna ska kunna sprida sin kunskap om sin och sina förfäders kultur vidare till de yngre generationerna på ett naturligt sätt. Detta sker bäst genom att generationerna umgås naturligt i vardagen, i dansövningar, resor eller andra arrangemang som föreningen ordnar. När det till exempel gäller dansövningar arbetar vi av praktiska och pedagogiska skäl i olika ålderssammansättningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar