Har du något du vill se på hemsidan?

På denna hemsida kan ni läsa om och ta del av saker som både har skett i distriktet och det som planeras att genomföras. Har du något du vill dela med dig av? Om ni vill ha information publicerad här på hemsidan om till exempel händelser, kurser eller andra evenemang ni genomfört eller planerar genomföra finns här informationen om hur ni kan gå tillväga.

Vi tar tacksamt emot artiklar, bilder, filmer eller liknande med anknytning till vår verksamhet, eller information som ni vill att vi ska publicera. Alla kan skicka in material  för publicering. Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material, och förutsätter att vi får publicera text och bilder som ni sänt in.


Så här gör du för att skicka in text/data till Folkdansringen Övre Norrland

  1. Maila folkdansringen.distrikt.norrland@gmail.com 
  2.  Bifoga ett dokument med det innehåll du önskar att vi ska publicera. Innehåller dokumentet bilder eller filmer ska dessa också bifogas.
  3. Om texten inte är egenskriven ska upphovsman och var originalet kan hittas anges.
  4. Namn på fotograf ska anges.
  5. Bilder ska vara minst 800x800 px, minst 72 px/tum, och får inte vara "kopierade/lånade från nätet". Det finns bilder på nätet som är "fria att använda" - ange då detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar